O společnosti

Informace k dodávkám ze společnosti PEKÁRNA MERKUR spol. s r.o.

Společnost PEKÁRNA MERKUR spol. s r. o., se sídlem Písek, Samoty 208,
PSČ 397 01, IČ 46683381 (dále také jen „Společnost“) si dovoluje
oznámit, že s ohledem na trvale dosahované ztráty z výroby a prodeje
produktů v oblasti čerstvého pekárenského zboží, kterým dlouhodobě čelí,
při rostoucích nákladech a bez perspektivy podstatného zlepšení situace
v oblasti čistých realizačních cen těchto produktů, je nucena uvedený
výrobní a prodejní program k datu 31. května 2015 ukončit. Tím dojde
mimo jiné ke zrušení části zaměstnavatele.


Společnost se bude po tomto datu věnovat jiným aktivitám týkajícím se
zejména zhodnocení jejího movitého a nemovitého majetku.


Společnost bude vymáhat vypořádání veškerých svých pohledávek, stejně
tak jako uhradí veškeré své závazky.


Společnost děkuje předem všem svým zaměstnancům a obchodním partnerům za
spolupráci a dovoluje si popřát vše nejlepší do budoucna.

Vedení společnosti PEKÁRNA MERKUR spol. s r. o.

Historie

Pekárna byla založena v roce 1947, procházela různými etapami vývoje až do roku 1992, kdy na základě privatizačního projektu byl ze závodu Písek podniku Jihočeských pekáren vytvořen základ moderní historie pekárny. Po ukončení privatizace byl 1.dubna 1993 zahájen provoz stávající pekárny. Pekárna pak prošla několika vlnami rekonstrukcí budov a nutnou modernizací strojního zařízení.

Chléb roku 2010

Ročník tradiční akce pekařů v ČR Dny chleba 2010, pořádané Podnikatekským svazem pekařů a cukrářů v ČR na výstavišti IDEON v Pardubicích, byl pro PEKÁRNU MERKUR spol. s r.o., Písek velmi úspěšný. Odborná porota soutěže ocenila titulem Chléb roku 2010 pšenično žitný konzumní chléb, 1200 g vyráběný právě v této pekárně.
Šestnáctý ročník národní soutěže a vítězství v uvedené kategorii znamená pro držitele významné ocenění jeho práce a zejména pak kvality tohoto chleba.

Certifikát IFS

PEKÁRNA MERKUR spol. s r.o. v zájmu zlepšení provozních a výrobních podmínek získala na základě náročného hodnocení Certifikát IFS (International Food Standard). Jedná se o certifikát shody pro výrobu hlavních pekařských výrobků a chleba.Copyright ©2008-2018:
PEKÁRNA MERKUR spol. s r.o.
tel.: 382 789 217
e-mail: pekmerk@pekarna-merkur.cz
PEKÁRNA MERKUR spol. s r.o.

Samoty 208
397 01 Písek
tel.: 382 789 211